Våre tjenester

Hvorfor velge oss

Vi har som det største kontoret i Ringeriksområdet opparbeidet bred kompetanse innenfor arkitekturfaget
.
Vi arbeider med de fleste typer bygg i alle faser.

Vi stiller alltid høye krav til funksjonalitet og estetikk i løpet av prosessen i hvert enkelt prosjekt
. For oss er det derfor viktig å ha et godt samarbeid med oppdragsgivere og andre involverte aktører i prosjekterings- og byggeprosessen.

 

Prosjektering av ulike typer bygg

Norconsult arbeider med de fleste typer bygg, men med hovedvekt på skole, barnehage, helse- og omsorgsbygg, samt forretninger og kontorer. Vi legger stor vekt på å kunne følge alle faser av prosjektet, fra programmering til detaljprosjektering og ferdig bygg. Vi legger også vekt på å øke kompetansen i fagområdene som ligger på siden av den klassiske arkitekturprosjekteringen
. Vi gjør derfor energiberegninger, kalkyler og LCC beregninger. Slik kan vi tidlig styre prosjektene mot budsjettmålet.

Analyser og
utredninger

Norconsult har opparbeidet god kompetanse mht analyser og utredninger for utvikling av forskjellige typer bygg, tomter og områder. Det gjelder både utnyttelse av eksisterende bygg eller tomter , men også utvikling av nye eiendommer for både offentlige og private. Ut fra å analysere forutsetninger og begrensninger for området - så som arealplaner/regulerlingsplaner, natur og terreng, områdets øvrige bebyggelse, osv - forsøker vi å finne gode løsninger etter kundens ønsker gjennom å utarbeide et eller flere konsept.

Interiørprosjektering

Norconsult på Hønefoss har to interiørarkitekter i staben, og har opparbeidet solid kompetanse mht interiørprosjektering. Vi arbeider med interiør både som en del av større prosjekter - som Bondi og Heggdal skoler - og som rene interiøroppdrag - som innredning av nye kontorer i HM33 for RingeriksKraft, ombygging av rådhuset i Nittedal, og ombygging av Hvalstrand Bad. Vi legger stor vekt på å skape fremtidsrettede og varige løsninger som skaper gode og inspirerende miljø. Vi legger stor vekt på den enkelte brukers behov, samtidig som vi har fokus på det faglige og kreative.

Ansvarlig søker

Norconsult har sentral godkjenning for ansvarlig søker i tkl 3. Vi kan påta oss ansvar for søkeprosessen for alle typer bygg i enkelte eller alle faser av prosjektet etter tiltakshavers ønske. Som ansvarlig søker er vi tiltakshavers representant og bindeledd til kommunen, og sørger for at søknaden inneholder alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Ansvarlig søker har også koordineringsansvaret mht alle prosjekterende og utførende i tiltaket, og påser at alle ansvarsoppgaver i prosjektet blir ivaretatt.

Prosjekteringsledelse

BIM

Norconsult Hønefoss tok tidlig i bruk verktøy for BIM prosjektering, og har siden 2010 gjennomført alle prosjekter med BIM verktøyet Revit fra Autodesk. Dette er ett av de mest brukte programmene for BIM prosjektering, og tilfredsstiller kravene som eksempelvis Statsbygg setter for BIM modellering. Vi har de siste årene lagt stor vekt på kompetanseheving innenfor bruk av BIM. Vi har også god erfaring med å knytte BIM modellen til kalkulasjons- og beskrivelsesprogrammet vi benytter. Vi ser at dette gir økt effektivitet og god kvalitetssikring
.

SHA koordinator

Norconsult Hønefoss har i flere større prosjekt hatt oppgaven som SHA koordinator i prosjekteringsfasen. Fokuset på hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen og framtidige arbeider er stort, og vi har opparbeidet god kompetanse med å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Vi påser at hver enkelt prosjekterende ikke bare dokumenterer sikkerhet i byggefasen, men at det dokumenteres at det er lagt til rette for fremtidig drift og vedlikehold.