SG arkitektur as har utført oppgavene til vår fulle tilfredshet både faglig og med hensyn til gjennomføring og samarbeid.

Ragnar Kjørven, Avdelingsingeniør prosjekt- og byggeledelse