De viser god faglig styrke på sitt arbeide, god samarbeidsvilje og er lydhøre ovenfor Byggherrens ønsker og krav. SG arkitektur as fremstår som en konstruktiv og god rådgiver og kan anbefales som en god samarbeidspartner.

Per Øystein Funderud, Leder for Prosjekt og utbygging, Asker kommune