Inetriørarkitekt MNIL.

Unni er utdannet interiørarkitekt med Mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo og har bred erfaring som arkitekt og interiørarkitekt siden 2003.

Unni har arbeidet med et bredt spekter av prosjekter for både private og offentlige oppdragsgivere. Hun har arbeidet spesielt mye med skole- og kulturbygg. Hun har bred erfaring fra mange sider innenfor arkitekturfaget, og har arbeidet med alt fra skisseprosjekt til oppfølging i byggefasen

Unni har spesialkompetanse innen interiørarkitektur, og er fagansvarlig for området på vårt kontor. Hun studerte interiørarkitektur ved Napier University i Edinburgh i Sottland fra 1997 - 1999, og ved SHKS i Oslo fra 1999 - 2001, samt tok Mastergrad i interiørarkitektur fra 2001 - 2003 samme sted. Hun har også mellomfag i kunsthistorie fra universitetet i Tromsø.

Unni har særlig kompetanse på funksjoner og samspill mellom dataprogrammene som benyttes i prosjekteringen, og er BIM ansvarlig hos SG arkitektur.

Tlf. 97 60 33 80