Sivilarkitekt og daglig leder  i SG arkitektur.

Ove er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim, og har solid og bred erfaring som sivilarkitekt siden 2000.

Ove har arbeidet med et svært bredt spekter av prosjekter for både private og offentlige oppdragsgivere. De siste årene har han arbeidet mye med offentlige bygg - så som skole/ helse/ barnehage/idretts- og kulturbygg. Han har bred erfaring fra alle faser i prosjekteringen - fra regulering til oppfølging i byggefasen.

Ove har lang erfaring som prosjekteringsgruppeleder. Han har særlig kompetanse innenfor fagområdet ansvarlig søker og som SHA koordinator i prosjekteringsfasen. Han har også spisskompetanse innenfor jus i offentlige anskaffelser, entreprise og gjennomføring av byggesaker.

Tlf. 977 78 859