Sivilarkitekt.

Ole Alexander er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim, og har solid og bred erfaring som sivilarkitekt siden 1999.

Ole Alexander har arbeidet med et svært bredt spekter av prosjekter for både private og offentlige oppdragsgivere. Han har arbeidet spesielt mye med barnehage/skolebygg, samt større boligprosjekt for private utbyggere. Han har bred erfaring fra alle faser i prosjekteringen - fra regulering til oppfølging i byggefasen.

Ole Alexander har lang erfaring som prosjekteringsgruppeleder. Han har særlig kompetanse

på helhetlig gjennomføring av prosjekter fra skisseprosjekt til ferdig bygg. Han har også spisskompetanse på kalkyler, usikkerhetsanalyser, LCC og energiberegninger.

Tlf. 99 79 66 98