Administrasjonsansvarlig i SG arkitektur.

Nina er utdannet bedriftsøkonom,  og har vært i arkitektbransjen siden 2000. Hun er administrasjonsansvarlig i SG arkitektur.

Nina holder oversikt og kontroll på alle kontoret’s administrative og økonomiske forhold.

Nina arbeider også med byggesøknader for et stort spekter av type tiltak. Hun holder systematisk oversikt over kontoret’s til enhver tid pågående byggesaker og følger opp disse.

 

 

Tlf. 98 66 84 79