Interiørarkitekt.

Gunn har en Bachelor grad i Retail Design fra Westerdals Oslo ACT og har bred erfaring som interiørarkitekt/arkitekt siden 1998.

Gunn har arbeidet med et bredt spekter av prosjekter for både private og offentlige oppdragsgivere. Hun har erfaring fra mange sider innenfor arkitekturfaget, og har arbeidet med prosjekter i alle faser.

Gunn har spesialkompetanse innen ulike aspekt innen interiørfaget som materialvalg, belysning, universell utforming, fargesetting og møblering. Hun er kontorets fagansvarlige for Universell Utforming. Hun har også spisskompetanse med utarbeidelse av anbudsunderlag for møblering og evaluering av disse.

 

Tlf. 92 28 41 20