Master i arkitektur.

Adeline er utdannet fra NTNU i Trondheim med Master i arkitektur i 2017.

Adeline har gjennomført både barnehage- skole- og næringsbyggprosjekt som prosjekterende arkitekt, og vært innom alle faser av prosjekteringen.

Adeline har særlig kompetanse - og særlig interesse for byutvikling, og har deltatt i faggruppe for byutvikling i Hønefoss.