Portfolio Tag: Tilbygg

Menova

Menova AS - leverandør av arbeidsmarkedstjenester. SG arkitektur har vært engasjert som arkitekt for utvidelse og rehabilitering av produksjonslokaler og kontorer for Menova. Bygget inneholder vaskeri, kontorer, garderober og kantine. Menova har rundt 40 ordinært ansatte og 40 ansatte gjennom tilrettelagt arbeid. Utgangspunktet var et klassisk industribygg bygget av bærende sandwichelementer av betong med overflate av…
Les mer

Coop Grorud

Coop Grorud - tilbygg. SG arkitektur har hatt mange oppdrag for Coop Norge Grorud Eiendom. Blant annet tilbygg med nytt inngangsparti ved Coops eiendom på Grorud. SG arkitektur har vært engasjert som prosjekterende og ansvarlig søker.
Les mer

Åssiden vgs Drammen

Åssiden videregående skole i Drammen. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer

Vettre Skole Asker

  Vettre Skole i Asker. Vettre skole er opprinnelig tegnet av Geir Grung og ferdigstilt i 1968. Rehabiliteringen som ble ferdigstilt i 2005 bestod av omkring 2400 m2 rehabilitering og 1900 m2 nybygg. I prosjektet er det lagt stor vekt på å ivareta byggets opprinnelige uttrykk, samtidig som eksisterende og nytt bygg fremstår som en helhet.…
Les mer