Portfolio Tag: Skisseprosjekt

Menova

Menova AS - leverandør av arbeidsmarkedstjenester. SG arkitektur har vært engasjert som arkitekt for utvidelse og rehabilitering av produksjonslokaler og kontorer for Menova. Bygget inneholder vaskeri, kontorer, garderober og kantine. Menova har rundt 40 ordinært ansatte og 40 ansatte gjennom tilrettelagt arbeid. Utgangspunktet var et klassisk industribygg bygget av bærende sandwichelementer av betong med overflate av…
Les mer

Hangar for Norwegian

Hangar for Norwegian - Gardermoen. Norwegian Air Shuttle ASA har bygget ny hangar og administrasjonsbygg på Oslo Lufthavn Gardermoen. SG Arkitektur har vært arkitekt og ansvarlig søker. Prosjektering og bygging på Oslo lufthavn er svært krevende, da man har et omfattende regelverk ut over Plan og bygningsloven og forutsetninger gitt av kommunen. I tillegg er…
Les mer

Heggedal skole

Heggedal skole og flerbrukshall i Asker. Heggedal barneskole ble utvidet til 3 parallell med nybygg på ca. 6380m2 BTA, og noe rehabilitering av eksisterende  bygningsmasse. Skolen har plass til 588 elever og 60 ansatte. Skolen er oppført etter passivhusstandard. Skoleanlegget er organisert i 3 fløyer, to sidefløyer og en sentral midtfløy med administrasjon og felles…
Les mer

Markadompa Brandbu

Markadompa Omsorgsboliger på Brandbu. Gran Kommune etablerte i 2016 omsorgsboliger i Markadompa, ikke langt fra Brandbu sentrum og Marka sykehjem. Markadompa omsorgsboliger består av 2 bygg med 8 boenheter hver, og 1 bygg med 8 boenheter og tilhørende personalarealer. 2 av byggene fungerer som ordinære eldreboliger der beboerne har funksjonsnivå som tilsier at de skal klare…
Les mer