Portfolio Tag: Forprosjekt

Rosthaug vgs

Rosthaug vgs avd. Buskerud Undervisningsbygget og kantinebygget ved Rosthaug videregående skole avd. Buskerud er rehabilitert. I tillegg er det oppført et nybygg som binder de to eksisterende byggene sammen og et nybygg som gir nytt inngangsparti til undervisningsbygget. Rosthaug Videregående skole avdeling Buskerud har en stor og variert bygningsmasse fra flere tidsepoker. Kantinebygget og undervisningsbygget,…
Les mer

Bergerbakken skole

Bergerbakken barneskole er utvidet fra 4 til 7 trinn (2-paralell). Skolen er både rehabilitert og vesentlig utvidet. Utgangspunktet var en stjerneformet bebyggelse med oppbrutte tak og volumer. Det er oppført et nybygg i massivtre på ca 2000 m2 som er koblet sammen med eksisterende bygg. Dette bygget inneholder gymsal og noe undervisningsareal. Videre er det…
Les mer

Harestua Arena

Harestua Arena. Lunner kommune har bygd ny barnehage med 5 avdelinger, flerbrukshall, turnhall og bordtennishall med tilhørende garderober og støttefunksjoner på Harestua. Barnehagen er oppført i passivhusstandard. Den er bygd i 2 etasjer og har kapasitet for 90 barn. Idrettshallen har en  aktivitetsflate på 25x45m, med tilhørende støttefunksjoner som 100m2 lager, styrkerom, garderober for 2 skoleklasser i samtidighet. Basishall for turn bak…
Les mer

Fagerlund Barnehage

Fagerlund Barnehage i Gran kommune. Gran kommune har etablert ny barnehage på tomten til Fagerlund skole. Det er bygget et nybygg over 2 etasjer på ca. 875m2 BTA samt oppgradert eksisterende tilbygg fra år 2000 over 2 etasjer på 370m2 BTA. Barnehagen er planlagt for 120 enheter/96 barn fordelt på 5 avdelinger hvorav 3 avdelinger for store barn (24…
Les mer