Portfolio kategori: Skoler

Oppvekst-
senter

Sundvollen Oppvekstsenter i Hole kommune. Barnehage, skole og idrettshall. Sundvollen Oppvekstsenter fase 1 var ferdig sommeren 2006. Da sto en 3-avdelingers barnehage (ca. 60 barn), en skoledel for 1. - 4. klasse (ca 110) elever og en administrasjons- og kulturdel ferdig. Fase 2 besto av en utvidelse av skolen for 5. - 7. klasse (ca 110 elever).…
Les mer

Åssiden vgs Drammen

Åssiden videregående skole i Drammen. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer

Vettre Skole Asker

  Vettre Skole i Asker. Vettre skole er opprinnelig tegnet av Geir Grung og ferdigstilt i 1968. Rehabiliteringen som ble ferdigstilt i 2005 bestod av omkring 2400 m2 rehabilitering og 1900 m2 nybygg. I prosjektet er det lagt stor vekt på å ivareta byggets opprinnelige uttrykk, samtidig som eksisterende og nytt bygg fremstår som en helhet.…
Les mer