Portfolio kategori: Skoler

Teatersal

Teatersal ved Ringerike Folkehøgskole. SG arkitektur var engasjert av Buskerud Fylkeskommune for å utarbeide konkurransegrunnlag for etablering av ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole, og senere som prosjekterende i detaljprosjektet for Tronrud Bygg. Teatersalen er et tilbygg integrert i det eksisterende skolebygget. SG arkitektur hadde også oppgaven som ansvarlig søker.
Les mer

Bondi skole Asker

Bondi skole og flerbrukshall i Asker. Bondi er en 3 parallell barneskole organisert i 3 fløyer, hvorav midt fløy rommer administrasjon, flerbrukshall og spesialrom. Sidefløyer inneholder undervisningsareal, garderober og allrom. Bygningsmassen er bygget rundt skolegården og åpner seg mot sør. Det er lagt vekt på at nybygget får et robust preg i tegl og vedlikeholdsfri…
Les mer

Trintom barneskole

Trintom barneskole i Gran kommune. Trintom skole ble i 2009 oppgradert og utvidet for å kunne romme 225 elever. I tillegg til oppgradering av eksistererende gymsal med garderober på 775m2 ble det prosjektert nybygg på 2420m2, utebod på 40m2 samt nye uteoppholdsarealer. Nytt skolebygg består av 3 deler - 2 nye undervisningsfløyer og dagens gymbygg.…
Les mer

Hallingby skole

Hallingby skole på Ringerike. Rehabilitering og nybygg ved Hallingy skole. SG Arkitektur as har vært prosjekterende og ansvarlig søker.
Les mer