Portfolio kategori: Omsorgsbygg

Krisesenter Ringerike

Krisesenteret på Ringerike. Det ble oppført nytt krisesenter i landlige omgivelser i Hønefoss i 2007. Bygget er oppført i sveitserstil. SG Arkitektur as var engasjert som prosjekterende og ansvarlig søker for prosjektet.
Les mer

Sentrums-
kvartalet

Sentrumskvartalet i Hønefoss sentrum. Bolig og forretningsbygg, kino, bibliotek og omsorgsboliger. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer