Portfolio kategori: Omsorgsbygg

Fusdalbråten Asker

Fusdalbråten 4 - omsorgsbygg i Asker. Asker Kommune ønsket å tilby et botilbud for rusmisbrukere i kommunen. Tilbudet omfatter 8 boenheter for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri (ROP) og 8 midlertidig boliger, fellesrom og rom for felles administrasjon for Seksjon rustiltak og Kirkens feltarbeid. Fusdalbråten består av to bygninger, hver på to etasjer…
Les mer

Frøystad-
tunet

Frøystadtunet omsorgsboliger i Lunner kommune. Lunner kommune har bygget 15 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Frøystadtunet, sentralt i Roa sentrum. Frøystadtunet omsorgsboliger består av 2 bygg. 1 bygg med 5 boenheter og fellesarealer, og 1 bygg med 10 boenheter og fellesarealer samt tilhørende personalarealer. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt,…
Les mer

Markadompa Brandbu

Markadompa Omsorgsboliger på Brandbu. Gran Kommune etablerte i 2016 omsorgsboliger i Markadompa, ikke langt fra Brandbu sentrum og Marka sykehjem. Markadompa omsorgsboliger består av 2 bygg med 8 boenheter hver, og 1 bygg med 8 boenheter og tilhørende personalarealer. 2 av byggene fungerer som ordinære eldreboliger der beboerne har funksjonsnivå som tilsier at de skal klare…
Les mer

Bakkeli Jevnaker

Bakkeli Omsorgssenter på Jevnaker. Jevnaker Kommune ønsket å bygge 10 nye omsorgsboliger med tilrettelegging for heldøgns bemanning på tomta Bakkelivegen 18. Bygget skulle ligge ca 280 m fra Jevnaker Omsorgs og Rehabiliteringssenter, JORS. Noe som ville gi muligheten for fleksibilitet ved drift og bemanning. Bakkeli omsorgsboliger ble prosjektert som et bygg på to plan, første…
Les mer