Portfolio kategori: Kontor og næringsbygg

Samfunns-
huset

Samfunnshuset i Hønefoss - kontorer for NAV. SG arkitektur var engasjert som arkitekt for rehabilitering av samfunnshuset i Hønefoss, og som ineriørarkitekt for kontorer for NAV i bygget  
Les mer

HandPro Hønefoss

Kontor og Industribygg  i Hønefoss. SG arkitektur var engasjert som prosjekterende og ansvarlig søker for oppføring av kontor og industribygg for HandPro, samt interiørarkiekt. Bygget sto ferdig i 2004. I 2016 er SG arkitektur igjen engasjert som prosjekterende og ansvarlig søker for ombygging av lokalene til salgslokaler og verksted for Ford.
Les mer

Sentrums-
kvartalet

Sentrumskvartalet i Hønefoss sentrum. Bolig og forretningsbygg, kino, bibliotek og omsorgsboliger. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer