Portfolio kategori: Idrettsbygg

Harestua Arena

Harestua Arena. Lunner kommune har bygd ny barnehage med 5 avdelinger, flerbrukshall, turnhall og bordtennishall med tilhørende garderober og støttefunksjoner på Harestua. Barnehagen er oppført i passivhusstandard. Den er bygd i 2 etasjer og har kapasitet for 90 barn. Idrettshallen har en  aktivitetsflate på 25x45m, med tilhørende støttefunksjoner som 100m2 lager, styrkerom, garderober for 2 skoleklasser i samtidighet. Basishall for turn bak…
Les mer

Heggedal skole

Heggedal skole og flerbrukshall i Asker. Heggedal barneskole ble utvidet til 3 parallell med nybygg på ca. 6380m2 BTA, og noe rehabilitering av eksisterende  bygningsmasse. Skolen har plass til 588 elever og 60 ansatte. Skolen er oppført etter passivhusstandard. Skoleanlegget er organisert i 3 fløyer, to sidefløyer og en sentral midtfløy med administrasjon og felles…
Les mer

Holmen basishall

Holmen turnhall i Asker kommune. Asker kommune har oppført en hall som primært vil brukes som basishall for turn, men vil også benyttes til skoleformål. SG Arkitektur as har vært prosjekterende og ansvarlig søker.
Les mer

Bondi skole Asker

Bondi skole og flerbrukshall i Asker. Bondi er en 3 parallell barneskole organisert i 3 fløyer, hvorav midt fløy rommer administrasjon, flerbrukshall og spesialrom. Sidefløyer inneholder undervisningsareal, garderober og allrom. Bygningsmassen er bygget rundt skolegården og åpner seg mot sør. Det er lagt vekt på at nybygget får et robust preg i tegl og vedlikeholdsfri…
Les mer