Portfolio kategori: Boligprosjekter

Trekanten Hole

Trekanten på Vik i Hole - boligprosjekt. 3 nye boligblokker i 4 etasjer. SG Arkitektur as har vært prosjekterende og ansvarlig søker.
Les mer

Sentrums-
kvartalet

Sentrumskvartalet i Hønefoss sentrum. Bolig og forretningsbygg, kino, bibliotek og omsorgsboliger. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer

Enebolig Ringerike

Enebolig i Haugsbygd ved Hønefoss. SG arkitektur har vært engasjert som arkitekt og ansvarlig søker.
Les mer