Portfolio kategori: Boligprosjekter

Lier Hageby – leilighetsbygg

Lier Hageby - nye leiligheter i gamle ærverdige Lier Sykehus Totalrenovering av bevaringsverdig sykehusbygning / ombygging til leiligheter. Lier mentalsykehus ble bygget på midten av 1920- tallet i nyklassisk stil. Opprinnelig var det 8 murbygninger, 2 av byggene skal bevares. Bygg F har forfalt siden 1980-tallet, men fremstår nå som et eksklusivt, ærverdig bygg med moderne og…
Les mer

Klokkerlia Hole

Klokkerlia. Nytt boligprosjekt i Hole kommune. 3 bygg i 5 etg. med parkeringskjeller. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer

St. Hanshagen

St. Hanshagen boligprosjekt - Hønefoss. Tronrud Eiendom AS sto for oppføring av 2 boligblokker i 4 etg. med parkeringskjeller i Hønefoss. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjektet og nå i detaljprosjektet.
Les mer

Telegraf-
alleen

Telegrafalleen - boligprosjekt i Hønefoss sentrum. Nybygg i 5 etg. med p-kjeller. 18 leiligheter i sentrum av Hønefoss. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer