Portfolio kategori: Barnehager

Harestua Arena

Harestua Arena. Lunner kommune har bygd ny barnehage med 5 avdelinger, flerbrukshall, turnhall og bordtennishall med tilhørende garderober og støttefunksjoner på Harestua. Barnehagen er oppført i passivhusstandard. Den er bygd i 2 etasjer og har kapasitet for 90 barn. Idrettshallen har en  aktivitetsflate på 25x45m, med tilhørende støttefunksjoner som 100m2 lager, styrkerom, garderober for 2 skoleklasser i samtidighet. Basishall for turn bak…
Les mer

Fagerlund Barnehage

Fagerlund Barnehage i Gran kommune. Gran kommune har etablert ny barnehage på tomten til Fagerlund skole. Det er bygget et nybygg over 2 etasjer på ca. 875m2 BTA samt oppgradert eksisterende tilbygg fra år 2000 over 2 etasjer på 370m2 BTA. Barnehagen er planlagt for 120 enheter/96 barn fordelt på 5 avdelinger hvorav 3 avdelinger for store barn (24…
Les mer

Grønliåsen barnehage

Grønliåsen barnehage i Oppegård kummune Den nye barnehagen består av to hovedvolumer. I fremkant mot sør en fasettert bygningskropp i to etasjer med skråtak som tilpasser seg tomtens nokså trange begrensning. I bakkant en fløy i to etasjer som legger seg inn i terrenget med et noe slakere skråtak. De to skråtakene skaper en spenst…
Les mer

Hareveien barnehage

Hareveien barnehage i Oppegård. SG arkitektur utarbeidet et forprosjekt av Hareveien barnehage i 2009 for Oppegård kommune. Hareveien barnehage er en seksavdelings barnehage for ca 100 barn og 25 ansatte. Bygget er fordelt på to plan og har store fellesarealer som gir mulighet til større samlinger både inne og ute. Utearealene er inspirerende og oppmuntrer…
Les mer