Vettre Skole Asker

  • vettre_main
  • vettre_ute_1
  • vettre_ute_2
  • vettre_ute_3
  • vettre_ute4
  • vettre_utendors1
  • vettre_utendors2
  • Vettre barneskole fasade 2
  • Vettre barneskole fasade 3
  • Vettre barneskole fasade 4

  Vettre Skole i Asker.

Vettre skole er opprinnelig tegnet av Geir Grung og ferdigstilt i 1968.

Rehabiliteringen som ble ferdigstilt i 2005 bestod av omkring 2400 m2 rehabilitering og 1900 m2 nybygg. I prosjektet er det lagt stor vekt på å ivareta byggets opprinnelige uttrykk, samtidig som eksisterende og nytt bygg fremstår som en helhet. Planløsningen er fleksibel og tilrettelagt for flerbruk og nye undervisningsformer.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.