Ullerål kirke

  • Ulleraal-arbeidskirke-detalj-takrenne
  • Ulleraal-arbeidskirke-fasade-1
  • Ulleraal-arbeidskirke-fasade-2
  • Ulleraal-arbeidskirke-fasade-3
  • Ulleraal-arbeidskirke-fasade-4
  • Ulleraal-arbeidskirke-fasade-5
  • Ulleraal-arbeidskirke-interior-kirkerommet
  • Ulleraal-arbeidskirke-interior-moterom
  • Ulleraal-arbeidskirke-interior-orgel

Ullerål arbeidskirke i Hønefoss.

Tilbygg til kirkebygg som ble tatt i bruk i 1984.

Det opprinnelige kirkebygget hadde et ”radikale” formspråk .Tilbygget som skal romme kirkerommet, får et formspråk som er mer kjent i kirkesammenheng. Tilbygget overgår eksisterende bygg i volum. Med tegl som byggemateriale klargjøres den nye funksjonsdelingen hvor kirkerommet ligger i det store tunge nye bygget, mens sideordnede hverdagsfunksjoner ligger i eksisterende trebygg. Bygningskomplekset får et variert formspråk med mange sammensatte bygningsvolumer slik at eksisterende trebygning blir en del av dette konglomeratet.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende og ansvarlig søker.