Kontorer Karttrykkeri

 • Ugland kontor industri fasade 1
 • Ugland kontor industri fasade 2
 • ugland_main2
 • Ugland kontor industri fasade 4
 • Ugland kontor industri interiør detalj
 • ugland_main4
 • Ugland kontor industri interiør kontorlandskap
 • Ugland kontor industri interiør resepsjon
 • ugland_main7
 • Ugland kontor industri interiør spiserom 1
 • Ugland kontor industri interiør spiserom 2
 • Ugland kontor industri interiør spiserom 3
 • ugland_main1b
 • Ugland kontor industri interiør spiserom 4
 • Ugland kontor industri interiør trapp
 • Ugland kontor industri takterrasse 1
 • Ugland kontor industri takterrasse 2
 • Ugland kontor industri takterrasse 3

Kontor og karttrykkeri.

Nytt bygg med kontorer og lokaler for karttrykking for Ugland IT Group på Hvervenkastet - Hønefoss.

SG arkitektur har prosjektert om bygget 2 ganger etter at det sto ferdig. Det var en tid benyttet som kontorer, forretning og verksted for Bilia, før det ble omprosjektert til kontorer, lager og verksted for rørleggerfirma.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende og ansvarlig søker både for nybygget og senere ombygginger.