Trintom barneskole

 • Trintom-skole-uteomraade-1
 • Trintom-skole-uteomraade-2
 • Trintom-skole-uteomraade-4
 • Trintom skole fasadeutsnitt
 • Trintom skole ballbinge
 • Trintom skole fasade 1
 • Trintom skole fasade 2
 • Trintom skole garderobe
 • Trintom skole ineriør klasserom 2
 • Trintom skole interiør 2
 • Trintom skole interiør gymsal
 • Trintom skole interiør klasserom
 • Trintom skole interiør møterom
 • Trintom skole interiør oppholdsrom
 • Trintom skole interiør skolekjøkken
 • Trintom skole interiør trapp
 • Trintom skole interiør
 • trinton_foto1
 • trinton_foto3
 • trinton_foto

Trintom barneskole i Gran kommune.

Trintom skole ble i 2009 oppgradert og utvidet for å kunne romme 225 elever. I tillegg til oppgradering av eksistererende gymsal med garderober på 775m2 ble det prosjektert nybygg på 2420m2, utebod på 40m2 samt nye uteoppholdsarealer. Nytt skolebygg består av 3 deler - 2 nye undervisningsfløyer og dagens gymbygg. Undervisningsfløyene har klasserom i bakkant, allrom og grupperom i fremkant og kommunikasjonsårer mellom disse. Det er bygget en ny tilrettelagt avdeling i nybygget for elever med særskilte behov. Det er lagt til rette for at skolen skal kunne uvides i to etapper til 280 og 350 elever. Administrasjonen er bygget for 280 elever.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, hovedentreprise og oppfølging i byggeperioden, samt ansvarlig søker.