Trekanten Hole

  • Trekanten Vik Boligprosjekt fasade 1
  • Trekanten Vik Boligprosjekt fasade 2
  • Trekanten Vik Boligprosjekt fasade 3

Trekanten på Vik i Hole - boligprosjekt.

3 nye boligblokker i 4 etasjer.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende og ansvarlig søker.