Telegraf-
alleen

  • Telegrafalleen illustrasjon 1
  • Telegrafalleen illustrasjon 2
  • Telegrafalleen illustrasjon 3
  • Telegrafalleen illustrasjon 4
  • Telegrafalleen illustrasjon 5

Telegrafalleen - boligprosjekt i Hønefoss sentrum.

Nybygg i 5 etg. med p-kjeller. 18 leiligheter i sentrum av Hønefoss.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.