Teatersal

  • RFH Teatersal sal
  • RFH Teatersal scene
  • RFH Teatersal fasade 1
  • RFH Teatersal fasade 2

Teatersal ved Ringerike Folkehøgskole.

SG arkitektur var engasjert av Buskerud Fylkeskommune for å utarbeide konkurransegrunnlag for etablering av ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole, og senere som prosjekterende i detaljprosjektet for Tronrud Bygg. Teatersalen er et tilbygg integrert i det eksisterende skolebygget. SG arkitektur hadde også oppgaven som ansvarlig søker.