Oppvekst-
senter

  • Sundvollen skole fasade 1
  • Sundvollen skole fasade 2
  • Sundvollen skole interiør 1
  • Sundvollen skole interiør 2
  • Sundvollen skole interiør 3
  • Sundvollen oppvekstsenter – fasade 2
  • Sundvollen oppvekstsenter – fasade 3
  • Sundvollen oppvekstsenter – fasade hall
  • Sundvollen oppvekstsenter – fasade

Sundvollen Oppvekstsenter i Hole kommune. Barnehage, skole og idrettshall.

Sundvollen Oppvekstsenter fase 1 var ferdig sommeren 2006. Da sto en 3-avdelingers barnehage (ca. 60 barn), en skoledel for 1. - 4. klasse (ca 110) elever og en administrasjons- og kulturdel ferdig.

Fase 2 besto av en utvidelse av skolen for 5. - 7. klasse (ca 110 elever).

I 2009 sto en flerbruks/idrettshall også ferdig. Den ligger i tilknytning til Oppvekstsenteret og fungerer som gymsal for skolen på dagtid.

Bygningsmassen sklir fint inn i naturlandskapet med de mektige terrengformasjonene som omgir tomten og de tilliggende boligområdene.

Bygningene har en nokså tradisjonell utforming bestående av oppbrutte og vinklede volumer med saltak, og en kombinasjon av tegl og panel på vegg. Tilbygget tar opp høydeforskjellen på tomten og avsluttes med et amfi i sydvestre hjørne.

Idrettshallen som er plassert inn i skråningen i tomtens sydvestre hjørne er bygd opp som ett stort volum hvor nedre del er kledd med samme teglstein som oppvekstsenteret. Idretteshallen skal synliggjøre sin identitet som idrettshall samtidig som teglstenen og fargebruk knytter den til resten av bebyggelsen.

SG arkitektur har vært engasjert som prosjekterende og ansvarlig søker i alle fasene.