Statens kartverk

  • Statens kartverk 2009 interiør fellesareal
  • Statens kartverk 2009 interiør kontor
  • Statens kartverk 2009 interiør
  • Statens kartverk 2009 møterom 2
  • Statens kartverk 2009 møterom

Statens kartverk - ombygging kontorer.

SG arkitetktur var engasjert som interiørarkitekt ved ombygging av kontorer i Statens kartverk.