Statens kartverk

  • Statens kartverk interiør resepsjon 1
  • Statens kartverk interiør resepsjon 2
  • Statens kartverk interiør resepsjon 3
  • Statens kartverk interiør resepsjon 4
  • Statens kartverk interiør resepsjon 5

Statens kartverk - ny resepsjon.

SG arkitektur var engasjert som interiørarkitekt ved ombygging av resepsjonene i Statens kartverk.