St. Hanshagen

  • St Hanshage illustrasjon 01
  • St Hanshage illustrasjon 02

St. Hanshagen boligprosjekt - Hønefoss.

Tronrud Eiendom AS sto for oppføring av 2 boligblokker i 4 etg. med parkeringskjeller i Hønefoss.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjektet og nå i detaljprosjektet.