Sentrums-
kvartalet

  • Sentrumskartalet bolig forretningsbygg fasade 1
  • Sentrumskartalet bolig forretningsbygg fasade 2
  • Sentrumskartalet bolig forretningsbygg fasade 3
  • Sentrumskartalet bolig forretningsbygg fasade 4
  • Sentrumskartalet bolig forretningsbygg fasade 5
  • Sentrumskartalet bolig forretningsbygg fasade 6
  • Sentrumskartalet bolig forretningsbygg inngang forretning

Sentrumskvartalet i Hønefoss sentrum.

Bolig og forretningsbygg, kino, bibliotek og omsorgsboliger.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.