Samfunns-
huset

  • Samfunnshuset NAV fasade 1
  • Samfunnshuset NAV fasade 2
  • Samfunnshuset NAV fasade 3
  • Samfunnshuset NAV interiør kantine
  • Samfunnshuset NAV interiør kontor 2
  • Samfunnshuset NAV interiør venteareal 2
  • Samfunnshuset NAV interiør venteareal

Samfunnshuset i Hønefoss - kontorer for NAV.

SG arkitektur var engasjert som arkitekt for rehabilitering av samfunnshuset i Hønefoss, og som ineriørarkitekt for kontorer for NAV i bygget