Rosthaug vgs

  • Rosthaug fasade 2
  • Rosthaug fasade 5
  • Rosthaug fasade 6
  • Rosthaug fasade 7
  • Rostahaug fasade 3
  • Rostahaug fasade 4
  • Rosthaug fasade 1

Rosthaug vgs avd. Buskerud

Undervisningsbygget og kantinebygget ved Rosthaug videregående skole avd. Buskerud er rehabilitert. I tillegg er det oppført et nybygg som binder de to eksisterende byggene sammen og et nybygg som gir nytt inngangsparti til undervisningsbygget.

Rosthaug Videregående skole avdeling Buskerud har en stor og variert bygningsmasse fra flere tidsepoker. Kantinebygget og undervisningsbygget, er oppført omkring 1960. Uttrykket er tidstypisk for undervisningsbygg fra denne perioden. I den nye løsningen har vi i stor grad valgt å videreføre uttrykket og proporsjonene i de eksisterende byggene. Fasadene er kledd med miljøvennlig trevirke som ikke krever etterbehandling. Valg av fasademateriale bidrar til å understreke skolens tilknytning til primærnæring og håndverk.

Det nye bygget har fått et uttrykk som bryter med eksisterende. Volumet er mer oppbrutt, og det er større vindusflater. Tilsvarende kledning av treverk bidrar til at bygningene likevel vil fremstå som helhetlige. Hovedinngangen vil fremstå som markant.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.