• Hovedinngang
  • Vaskeri
  • Produksjon
  • Kantine

Menova AS - leverandør av arbeidsmarkedstjenester.

SG arkitektur har vært engasjert som arkitekt for utvidelse og rehabilitering av produksjonslokaler og kontorer for Menova. Bygget inneholder vaskeri, kontorer, garderober og kantine. Menova har rundt 40 ordinært ansatte og 40 ansatte gjennom tilrettelagt arbeid. Utgangspunktet var et klassisk industribygg bygget av bærende sandwichelementer av betong med overflate av frilagt singel. Tilbyggene bryter noe med eksisterende bygg. Volumene underordner seg eksisterende bygg, men nybygget har annen overflate og farge. Inngangspartiet over to plan gir en tydelig markering av adkomsten.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.