Markadompa Brandbu

  • C:UsersuhAppDataLocalTempRevit
  • C:UsersuhAppDataLocalTempRevit
  • A0.10 – Situasjonsplan

Markadompa Omsorgsboliger på Brandbu.

Gran Kommune etablerte i 2016 omsorgsboliger i Markadompa, ikke langt fra Brandbu sentrum og Marka sykehjem.

Markadompa omsorgsboliger består av 2 bygg med 8 boenheter hver, og 1 bygg med 8 boenheter og tilhørende personalarealer. 2 av byggene fungerer som ordinære eldreboliger der beboerne har funksjonsnivå som tilsier at de skal klare seg selv. Det siste bygget er tilpasset beboere med varierte grader av funksjonshemninger, og personalarealer er plassert i umiddelbar nærhet til beboerne i 1. etasje.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt og forprosjekt frem til utsendelse av anbudsdokumenter, og bistår byggherren i utførelsesfasen. SG arkitektur er også ansvarlig søker.