Loeskollen Ringerike

  • Loeskollen-fasade-2
  • Loeskollen-fasade-3
  • Loeskollen-gangvei
  • Loeskollen-garasje
  • Loeskollen-haal-1
  • Loeskollen-haal-2
  • Loeskollen-inngangsparti-1
  • Loeskollen-inngangsparti-2
  • Loeskollen-balkong
  • Loeskollen-fasade-1

Loeskollen boligprosjekt i Haugsbygd på Ringerike.

Loeskollen boligprosjekt omfatter 2 bygninger med leiligheter som er lagt i kanten av en liten kolle. Bygningene som er plassert på en felles parkeringskjeller, er lagt inn i terrenget for å bevare mest mulig av stedets landskapskarakter, samtidig som man får glede av den flotte utsikten. Med utgangspunkt i dette har vi forsøkt å skape en kompakt boligsituasjon som likevel er lys og luftig. Alle leilighetene har store balkonger som fanger solen fra sør til nord.

Arkitekturen er gitt et moderne preg med en materialbruk som er tidløs og gir et solid preg. Byggene er kledd med lys tegl og panel av varierende typer, slik at sollyset får flere forskjellige flater å spille i. Leilighetene er utformet etter strenge krav om tilpasning til bevegelseshemmede.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.