Langhuset Ringerike

  • Langhuset detald tak 1
  • Langhuset detalj tak 2
  • Langhuset fasade 1
  • Langhuset fasade 2
  • Langhuset fasade 3
  • Langhuset inngang
  • Langhuset interiør

Langhuset - Veien kulturminnepark på Ringerike.

Rekonstruksjon av et langhus fra jernalderen på Ringerike.