HM33 interiør kontorer

  • Interntrapp rød
  • Fellesrom grønn
  • Fellesrom rød
  • Focusrom
  • Fokusrom blå
  • Fokusrom grønn
  • Fokusrom rød
  • Korridor
  • Landskap grønn
  • Landskap rød

Ringeriks Kraft - innredning av nye kontorlokaler

Interiørprosjekt for Ringeriks Kraft i nye lokaler på Hvervenmoen ved Hønefoss.

SG arkitektur var engasjert som interiørarkitekt for prosjektet.