Klokkerlia Hole

  • Klokkerlia 1
  • Klokkerlia 2
  • Klokkerlia 3
  • Klokkerlia 4
  • Klokkerlia 5
  • Klokkerlia 6
  • Klokkerlia 7
  • Fasade 1
  • Fasade 2
  • Utsikt

Klokkerlia.

Nytt boligprosjekt i Hole kommune.

3 bygg i 5 etg. med parkeringskjeller.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.