Harestua Arena

 • barnehage-ute-2
 • barnehage-ute
 • barnehage
 • base
 • inngangsparti
 • kjokken
 • kontor
 • 1 Harestua arena fasade 1
 • 5 Harestua arena hall
 • 6 Harestua arena turn

Harestua Arena.

Lunner kommune har bygd ny barnehage med 5 avdelinger, flerbrukshall, turnhall og bordtennishall med tilhørende garderober og støttefunksjoner på Harestua.

Barnehagen er oppført i passivhusstandard. Den er bygd i 2 etasjer og har kapasitet for 90 barn.

Idrettshallen har en  aktivitetsflate på 25x45m, med tilhørende støttefunksjoner som 100m2 lager, styrkerom, garderober for 2 skoleklasser i samtidighet. Basishall for turn bak barnehagen har en aktivitetsflate 20x23m. I plan 2 skal det oppføres hall for bordtennis med mulighet for flerbruk. Utomhusarealet er på ca 13000m2 med 80 p-plasser, utomhusareal for barnehage samt aktivitetsløype.

Prosjektet har en uttalt høy miljøprofil. Reguleringsplan med tilhørende pilotveileder lå som furutsetning, og har bla som mål å bevare trær og vegetasjon, redusere behovet for parkeringsplasser, utstrakt bruk av tre i konstruksjoner og overflater og minimum passivhusnivå.

Det økonomiske realitetene har gjort at man ikke når alle målene i pilotveidleren. Det er imidlertid arbeidet hardt for å finne gode og miljøriktige løsninger innenfor stramme økonomiske rammer. Vi mener at man her har lykkes godt. Bygget oppføres som passivhus og får biovarmeanlegg. Idrettshallene får bæresystem som i hovedsak er i treverk, og yttervegger er også av tre. Grundig prosjektering med vekt på kostnadskontroll, energibruk, og gode rådgivere bla fra Treteknisk institutt har vært en suksessfaktor.

SG arkitektur har vært arkitekt fra skisseprosjekt til ferdig bygg, samt ansvarlig søker.