Hvalstrand Bad

  • 1 Møblering 1 et 4
  • 2 Møblering 1 et 5
  • 3 Møblering 1 et 6
  • 4 Møblering 1et 2
  • 5 Møblering 1et 3
  • 6 Møblering 1et
  • 7 Ute
  • 8 Bistro

Hvalstrand Bad i Asker.

SG arkitektur har vært engasjert som interiørarkitekt da restauranten på Hvalstrand Bad - Askers sjøperle - skulle renoveres.

Arbeidene er gjort i tråd med konseptet eierne ønsket. Det er tre ulike soner med hver sin stil. I restauranten er det valgt møbler som ikke tok oppmerksomheten fra arkitekturen. Derfor falt valget på et tidløst møblement i eik som går igjen i gulvet. Ute og i bistroen er fokuset det samme. Utemøblementet er i grå plast som ikke sjenerer omgivelsene.