Holmen basishall

  • Holmen basishall fasade 1
  • Holmen basishall fasade 2
  • Holmen basishall fasade 3
  • Holmen basishall fasade 4

Holmen turnhall i Asker kommune.

Asker kommune har oppført en hall som primært vil brukes som basishall for turn, men vil også benyttes til skoleformål.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende og ansvarlig søker.