Heggedal skole

 • 2-fasade
 • Fasade hoved
 • Lekeplass
 • Hall
 • Hall2
 • Fellesareal
 • Bibliotek
 • Bibliotek2
 • Grupperom
 • Klasserom
 • Lærerv
 • Trapp

Heggedal skole og flerbrukshall i Asker.

Heggedal barneskole ble utvidet til 3 parallell med nybygg på ca. 6380m2 BTA, og noe rehabilitering av eksisterende  bygningsmasse. Skolen har plass til 588 elever og 60 ansatte. Skolen er oppført etter passivhusstandard. Skoleanlegget er organisert i 3 fløyer, to sidefløyer og en sentral midtfløy med administrasjon og felles undervisningsrom. Hoved-adkomst er fra skoleplassen i sør. Flerbrukshallen ligger mot sør og benyttes primært  av skolens elever, men også av nærmiljø på ettermiddag og kveldstid. Arealet på hallen er ca. 3600m2 inkl. parkering.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, hovedentreprise og  i oppfølging i byggeperioden, samt ansvarlig søker.

http://www.budstikka.no/heggedal-skole/heggedal/asker/heggedal-onsker-velkommen-til-helt-ny-skole/s/5-55-413871