Hareveien barnehage

  • Hareveien barnehage

Hareveien barnehage i Oppegård.

SG arkitektur utarbeidet et forprosjekt av Hareveien barnehage i 2009 for Oppegård kommune.

Hareveien barnehage er en seksavdelings barnehage for ca 100 barn og 25 ansatte. Bygget er fordelt på to plan og har store fellesarealer som gir mulighet til større samlinger både inne og ute. Utearealene er inspirerende og oppmuntrer til forskjellige aktiviteter. Her er det lekeapparater, klatrevegg, trafikkskiltet sykkelbane, amfi, steinsatte, asfalterte områder og naturmark. Barnehagen har eget klatreutstyr som brukes aktivt av barn og voksne.

Barnehagen åpnet i januar 2012. Den er bygd som lavenergihus, og ble miljøfyrtårnsertifisert høsten 2013