Hangar for Norwegian

  • Hangar Norwegian fasade 1
  • Hangar Norwegian fasade 2
  • Hangar Norwegian fasade 3
  • Hangar Norwegian fasade porter
  • Hangar Norwegian perspektivtegning 2
  • Hangar Norwegian perspektivtegning

Hangar for Norwegian - Gardermoen.

Norwegian Air Shuttle ASA har bygget ny hangar og administrasjonsbygg på Oslo Lufthavn Gardermoen.

SG Arkitektur har vært arkitekt og ansvarlig søker.

Prosjektering og bygging på Oslo lufthavn er svært krevende, da man har et omfattende regelverk ut over Plan og bygningsloven og forutsetninger gitt av kommunen. I tillegg er kravene til sikkerhet ekstraordinære. Reguleringsplanen for Oslo Lufthavn med tilhørende designhåndbok stiller strenge krav til visuelle kvaliteter, materialer og miljø- og ressursbruk. Dette kreves dokumentert før det gis igangsettingstillatelse. Det er lagt vekt på å benytte materialer med høy gjennvinningsgrad og miljødeklarasjon. Det er også valgt varige løsninger som krever lite vedlikehold. Hangarbygget er også isolert utover kravene i TEK 10, og vil få lavt energiforbruk arealet tatt i betraktning. Hangaren har også fått gulvvarme, og dette gjør at varmen magasineres, og det kreves mindre tilført varme ved innsetting av fly. Hele anlegget varmes opp av bioenergi.