Hallingby skole

  • Hallingby skole fasade
  • Hallingby skole garderobe
  • Hallingby skole interiør inngang
  • Hallingby skole klasserom
  • Hallingby skole korridor

Hallingby skole på Ringerike.

Rehabilitering og nybygg ved Hallingy skole.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende og ansvarlig søker.