Grønliåsen barnehage

  • gronnliaasen-bhg-illustrasjon-nr14-150113
  • gronnliaasen-bhg-illustrasjon-nr16-120213

Grønliåsen barnehage i Oppegård kummune

Den nye barnehagen består av to hovedvolumer. I fremkant mot sør en fasettert bygningskropp i to etasjer med skråtak som tilpasser seg tomtens nokså trange begrensning. I bakkant en fløy i to etasjer som legger seg inn i terrenget med et noe slakere skråtak. De to skråtakene skaper en spenst mellom de to volumene sammenlignet med ett samlende tak, og anses også som en rasjonell byggeform.

Barnehagen er plassert over to plan med planfri inngang fra to nivåer. Bygget legger seg naturlig inn i terrenget og benytter seg av tomtens skrånende terreng. Slik beslagleggs mindre grunnareal. En slik kompakt bygningsmasse er også gunstig med tanke på energi og miljø.