Fusdalbråten Asker

  • fusdalbraaten_asker_plan
  • Fusdalbraaten-fasade-1
  • Fusdalbraaten-fasade-2
  • Fusdalbraaten-fasade-4
  • Fusdalbraaten-fasade-5

Fusdalbråten 4 - omsorgsbygg i Asker.

Asker Kommune ønsket å tilby et botilbud for rusmisbrukere i kommunen. Tilbudet omfatter 8 boenheter for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri (ROP) og 8 midlertidig boliger, fellesrom og rom for felles administrasjon for Seksjon rustiltak og Kirkens feltarbeid.

Fusdalbråten består av to bygninger, hver på to etasjer over bakkeplan. Bygg 1 inneholder administrasjonsavdeling med akutthybler i første etasje og korttidshybler i overetasjen.
Bygg 2 inneholder til sammen åtte leiligheter. Totalt bruksareal er 1 620 kvadratmeter.

Bygget er bygget som passivhus og har en egen brønnpark.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.